BIURO RACHUNKOWE
od 1992 roku
tel/fax: 32 281 22 54
tel kom: 606 674 517
AKTUALNOŚCI
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
Zachcemy do zapoznania się z życiowymi przykładami zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW
METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI(MPP)/ SPLIT PAYMENT SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZECZYTAJ KONIECZNIE!
Doradca Podatkowy Teresa Rompała
ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU!

Znajdź nas na facebooku
Imię, nazwisko:
Telefon:
Email:
Wiadomość:
MASZ PYTANIE ?
Napisz do nas »
KASY FISKALNE- ZMIANY 2019KASY FISKALNE- ZMIANY 2019 (2019-11-27)

29 KWIETNIA BR. WESZŁY W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW KAS FISKALNYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NAJWAŻNIEJSZYMI Z NICH.

Szanowni Państwo,

 

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na klika zmian w przepisach, które będą wprowadzane
w najbliższym czasie, a które mogą Państwa dotyczyć.

 

1. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do:

  • zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników)
    z informacją o zasadach ewidencji, która powinna obejmować podstawowe zasady jej prowadzenia, zasady wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji – w przypadku nowych pracowników;

  • uzyskania od wyżej wymienionych osób oświadczenia o zapoznaniu się z informacją
    o zasadach ewidencji, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji –
    w przypadku nowych pracowników (formularz w załączniku)

2. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych muszą dostosować kasy do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT. Nowe oznaczenia literowe należy przygotować najpóźniej do końca lipca 2019 r.

a) literze „A” – 23%,

b) literze „B” – 8%,

c) literze „C” –5%,

d) literze „D” – 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne)

Poprzednio obowiązywała znaczna dowolność w przyporządkowaniu stawek VAT, natomiast obecnie przyporządkowanie na klawiaturze fiskalnej jest ścisłe, tj. określone dokładnie co do litery.

Związku z tym prosimy o weryfikację sposobu przypisania stawek VAT i ich dostosowanie do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT najpóźniej do końca lipca br.

 

3. Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

 

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Lipiec 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Styczeń 2021 r do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących ulga utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.
« powrót

TMC Biuro Rachunkowe Kancelaria Doradcy Podatkowego, ul. Moniuszki 26a pok. 101 41-902 Bytom strony internetowe BRANDPOINT

biuro rachunkowe Bytom